ADRES:

ul. Wolności 83
44 190 Knurów

E−MAIL:

gobe76@wp.pl

TELEFON:

32 330 40 61
692 776 052